Spectator tickets:

Morning part: 10 Eur
Day part: 10 Eur
Evening part: 15 Eur
All day ticket without evening gala: 20 Eur
Sunday evening gala is free of charge

All tickets (for participants and spectators) are available at kakava.lt

🎟 Bilietus įsigyti galima iš anksto. Kakava kasa arenoje šeštadienį pradės dirbti nuo 8:30.

🕺 DALYVIŲ BILIETAI

👀 Žiūrovo bilietai

Šeštadienis:
1 dalis / 2 dalis / 3 dalis / 4 dalis / Dienos bilietas

Sekmadienis:
1 dalis / 2 dalis / 3 dalis / Dienos bilietas / Vakaro koncertas

Important information for participants and their parents!

Arrange parking in Žalgirio Arena in advance: https://zalgirioarena.lt/lt/zalgirio-arena/parkavimas/

Parking is free for 3 hours, additional hour + 1 Eur. Full description and instructions in the link. If you install the app and enter the car numbers in advance, we can avoid traffic jam entering parking zone.

Svarbi informacija dalyviams ir jų tėvams! 

Iš anksto pasirūpinkite parkavimu Žalgirio arenoje: https://zalgirioarena.lt/lt/zalgirio-arena/parkavimas/

3 val parkavimas nemokamas, papildoma valanda + 1 Eur. Visas aprašymas ir nurodymai nuorodoje. Jei iš anksto jeigu įdiegsite programėlę ir suvesite automobilio numerius, išvengtume spūsčių prie pakeliamos pertvaros.